Vochtwering

Het tegengaan van diverse vochtproblemen d.m.v. het hydrofoberen van doorslaande gevels bij regen en harde wind. Het bestrijden van optrekkend vocht in de wanden van oude en gemetselde kelders door het maken van een vochtscherm met siliconen – micro- emulsies of verkieselingsproducten. Deze kunnen handmatig aangebracht of “dobbelsteens gewijs” geïnjecteerd worden. Vochtwering kan d.m.v. hydrofoberen of d.m.v. injecteren onder hoge druk of vloeimethode worden bestreden.

hydrofoberen hydrofoberen hydrofoberen
Hydrofoberen
Hydrofoberen (impregneren)wordt toegepast om cementgebonden en minerale ondergronden waterafstotend te maken. Daarbij blijft de ondergrond wel dampdoorlatend.
Hydrofoberen kan zowel horizontaal als verticaal gedaan worden b.v. op betondekken van bruggen en viaducten, tunnelwanden en metselwerk.

Preventieve eigenschappen van hydrofoberen:
– Regendoorslag
– Vervuiling
– Aantasting en uitlogen van bindmiddelen
– Voorkoming vorstschade door hoge vochtbelasting op vorstgevoelige ondergrond
– Vertragen van alg- en mosgroei

Bijkomende voordelen van hydrofoberen:
– Verbeterde isolatiewaarde
– Toepasbaar voor het aanbrengen van anti graffiti bescherming

Bestrijding van optrekkend vocht
Door middel van injecteren, onder hoge druk of vloeimethode. Onder hoge druk d.m.v. epoxy of polyurethaan injectievloeistoffen. De bewerking geschiedt door middel van een oplosmiddelvrije siliconen-micro-emulsie, “Intrasit MEK” of “Intrasit Verkieselung”. “Intrasit Verkieselung” is een speciaal verkieselingsprodukt en wordt vooral toegepast bij de “boorgaten methode” in oud metselwerk van funderingen en kelders.